FAQ

Ja. Claustrofobische patiënten mogen altijd iemand mee de onderzoeksruimte in nemen. Echter mag deze persoon geen pacemaker, neurostimulator of insulinepomp hebben. Ook mag deze persoon niet zwanger zijn.

Ja. Het is belangrijk dat u tijdens het MRI-onderzoek stil blijft liggen. Als u niet stil ligt, kan de opname mislukken en moet deze worden overgedaan. De laborant die u begeleidt, zal u hierover informeren.

Nee. Een MRI-onderzoek is pijnloos. Wel kan uw lichaam tijdens het onderzoek plaatselijk wat warm aanvoelen.

Wij vragen u om u tien minuten voor de afspraaktijd te melden bij de baliemedewerkster van DiaSana. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs en zorgpas bij de hand heeft. De balie bevindt zich bij Ingang Oost. Tijdens het aanmelden krijg u een vragenlijst die u voorafgaand aan het onderzoek moet invullen.

De kortste serie duurt één minuut en de langste ongeveer acht minuten. Doordat er per onderzoek meerdere series gemaakt worden, kan de totale duur van een MRI-onderzoek variëren van 25 minuten tot een uur.

Voor een MRI-onderzoek mag u normaal eten en drinken en uw gebruikelijke medicatie innemen. Echter is er een uitzondering: voor bepaalde MRI-onderzoeken, zoals van de bovenbuik of pancreas dient u twee uur voor het onderzoek nuchter te zijn. Mocht dit voor u van toepassing zijn, wordt u hierover geïnformeerd.
Meer informatie over MRI MRCP.

Neem bij sieraden of piercings die niet af/uit kunnen, contact met ons op. Het is namelijk niet altijd noodzakelijk om deze te verwijderen.

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magnetisch veld en radiogolven, dus geen röntgenstraling. Tijdens het onderzoek worden in diverse richtingen ‘doorsnedes’ gemaakt van het betreffende lichaamsdeel. Door middel van een MRI-onderzoek is het beter mogelijk om kleine contrastverschillen in weke delen te zien.
Meer informatie over een MRI-scan.

Patiënten met een elektronisch hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een pacemaker of een stimulator, kunnen geen MRI-onderzoek ondergaan. Ook bij metaalsplinters in het oog en bij sommige hartkleppen is een MRI-onderzoek niet mogelijk. Vraag bij uw arts, die het elektronisch hulpmiddel geplaatst heeft, na of u daarmee in de MRI mag. Non-Terro gewrichtsproheses mogen wel de MRI-scan in.
Meer informatie over wanneer een MRI-onderzoek niet mogelijk is.

Indien u zwanger bent of denkt te zijn, is het verstandig om dit voor het onderzoek aan te geven. Er wordt dan gekeken wat voor u de mogelijkheden zijn. Zit u in de eerste drie maanden van uw zwangerschap, is het niet toegestaan een MRI-scan te ondergaan. Mocht een MRI-onderzoek in die tijd echt noodzakelijk zijn, overleg dan met uw behandelend arts over de mogelijkheden. Over het algemeen kan er een onderzoek plaatsvinden na drie maanden zwangerschap. Echter raden wij dit af.
* Er zijn nog geen nadelige effecten op het ongeboren kind bekend.