Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren MRI-, CT- en röntgenonderzoeken

Voordat u een MRI-, CT- of röntgenonderzoek bij ons kunt ondergaan, is het belangrijk dat er een aanvraagformulier wordt ingevuld. Hierop staat onder andere het soort onderzoek, de klinische gegevens en de vraagstelling. Belangrijk is dat wij deze informatie hebben, zodat we een gericht onderzoek kunnen uitvoeren.

ZorgDomein
De meeste huisartsen maken gebruik van de verwijsapplicatie ZorgDomein. Mocht u worden doorverwezen door uw huisarts, kan dat via ZorgDomein en hoeft er geen aanvraagformulier worden ingevuld.

Wachttijd
Bekijk onze actuele wachttijden.

Aanvraagformulier DiaSana

Aanvraagformulier (open) MRI-onderzoek

De meeste patiënten komen via een verwijzing van een specialist bij DiaSana terecht voor een MRI-onderzoek. Echter is het ook mogelijk om via uw huisarts of via een specialist/arts uit het buitenland te komen. Daarnaast kunt u hier ook als privé patiënt terecht. Hierbij vraagt u zelf een MRI-onderzoek bij ons aan. Let wel: als u via uw huisarts of als privé patiënt komt, krijgt u waarschijnlijk niet het gehele bedrag vergoedt. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

In alle gevallen dient er een aanvraagformulier ingevuld te worden. Wij ontvangen het aanvraagformulier van uw aanvrager graag via ZorgDomein of per e-mail (E: info@diasana.nl). U kunt deze ook uploaden via ons contactformulier. Komt u als privé patiënt dient u zelf – voor zover mogelijk- het aanvraagformulier in te vullen. Deze kunt u naar ons faxen of toesturen per post. Een andere mogelijkheid is om deze te uploaden via onze contactpagina.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt u binnen twee werkdagen gebeld voor een afspraak.

Eén van onze gespecialiseerde radiologen maakt een verslag van het MRI-onderzoek. Mochten er andere afspraken zijn gemaakt, geldt dit uiteraard niet. Bent u doorverwezen door een specialist of huisarts, sturen wij het verslag en de beelden naar uw doorverwijzer toe. Komt u als privé patiënt, ontvangt u deze per post op uw thuisadres.


Aanvraagformulier röntgenonderzoek

Wij voeren enkel röntgenonderzoeken uit met een verwijzing van de huisarts. De huisarts dient het aanvraagformulier in te vullen. Deze kan vervolgens naar ons toe worden gemaild (E: info@diasana.nl). De makkelijkste manier voor de huisarts is om het onderzoek aan te vragen via ZorgDomein. Een andere mogelijkheid is om het formulier te uploaden via ons contactformulier of een ingevulde aanvraagformulier mee te geven aan de patiënt.

Voor een röntgenonderzoek hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Hiervoor kunt u dagelijks tussen 08:30-12:30 uur en 13:00-16:30 uur bij ons terecht. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie van DiaSana bij ingang Oost.

Let op: spoedonderzoeken / trauma en X thorax worden niet bij ons uitgevoerd.

Eén van onze gespecialiseerde radiologen maakt een verslag van het röntgenonderzoek. Mochten er andere afspraken zijn gemaakt, geldt dit uiteraard niet. Het verslag sturen wij per post naar uw huisarts.


Aanvraagformulier CT-onderzoek

Wij voeren enkel CT-onderzoeken uit met een verwijzing van een specialist of huisarts. De doorverwijzer dient het aanvraagformulier in te vullen. Deze kan vervolgens naar ons toe worden gemaild (E: info@diasana.nl). Het is ook mogelijk om het formulier te uploaden via ons contactformulier of het onderzoek aan te vragen via ZorgDomein.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt u binnen twee werkdagen gebeld voor een afspraak.

Let op: er worden geen CT-onderzoeken uitgevoerd in combinatie met contrast.

Eén van onze gespecialiseerde radiologen maakt een verslag van het röntgenonderzoek. Mochten er andere afspraken zijn gemaakt, geldt dit uiteraard niet. Het verslag en beelden sturen wij per post naar uw doorverwijzer.

Wist u dat u bij ons binnen vijf werkdagen terecht kunt voor een onderzoek?

Korte wachtlijsten zijn typerend voor ons!