terug
Hoe kunnen we u helpen?

Ja. Het is belangrijk dat je tijdens het MRI-onderzoek stil blijft liggen. Als je niet stil ligt, kan de opname mislukken en moet deze worden overgedaan. De laborant die je begeleidt, zal je hierover informeren.