terug
Hoe kunnen we u helpen?

Een röntgenonderzoek kan belangrijke informatie geven over een ziekte of klacht. De gebruikte röntgenstraling is in principe wel schadelijk voor het lichaam. Een hoge dosis straling kan de kans op kanker verhogen. Bij de röntgenonderzoeken die bij DiaSana worden uitgevoerd, wordt dusdanig weinig röntgenstraling gebruikt dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is. Voorafgaand aan een röntgenonderzoek wordt bovendien altijd beoordeeld of het voordeel van goede diagnostiek opweegt tegen het (geringe) risico dat de straling met zich meebrengt. Het is niet toegestaan dat familie/kennissen mee de ruimte ingaan tijdens het onderzoek. Zij zouden dan immers ook blootgesteld worden aan de risico’s van de straling, terwijl ze geen voordeel hebben bij het röntgenonderzoek. Omdat onze medewerkers de hele dag met röntgenstraling werken, zouden zij zonder beschermende maatregelen wel schade ondervinden van de röntgenstraling. Daarom dragen zij beschermende kleding. Daarnaast staan zij tijdens het röntgenonderzoek achter loodglas. Meer informatie over een röntgenfoto.