terug
Hoe kunnen we u helpen?

De raad van commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke personen die affiniteit hebben met de zorg en die geen directe belangen hebben bij ViaSana, zodat de raad onpartijdig toezicht kan houden op het bestuur. De samenstelling van de raad van commissarissen staat hieronder weergegeven.

De raad van commissarissen vergadert onderling en ook in aanwezigheid van de raad van bestuur over strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van Stichting ViaSana. De basisdocumenten voor overleg vormen notulen van de raad van bestuur, beoordeling door het management, meerjarenbeleidsplan, de uitkomst van interne en externe kwaliteitsaudits en interne (financiële) beheersing- en controlesystemen. De raad van commissarissen heeft, naar behoefte, overleg met de accountant van de Stichting ViaSana.

Leden Raad van commissarissen
Naam Hoofd- en nevenfuncties
J. de VriesLid RVC ViaSana
Lid RVC DiaSana

NaamHoofd- en nevenfuncties
M. ZeekafVoorzitter RVC ViaSana, Mill
Lid RVC DiaSana

NaamHoofd- en nevenfuncties
B. DuffhuesHuisarts
Lid RVC ViaSana
Lid RVC DiaSana
Voorzitter Medezeggenschapsraad Basisschool De Bakelgeert te Boxmeer

De toezichtvisie van de RVC kunt u hier lezen: Toezichtvisie november 2021. Wilt u contact opnemen met de Raad van commissarissen of de statuten inzien? Dan kunt u een email sturen naar secretariaat.rvt@viasana.nl.