FAQ - Waar moet ik mij melden voor het onderzoek?

Wij vragen u om u tien minuten voor de afspraaktijd te melden bij de baliemedewerkster van DiaSana. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs en zorgpas bij de hand heeft. De balie bevindt zich bij Ingang Oost. Tijdens het aanmelden krijg u een vragenlijst die u voorafgaand aan het onderzoek moet invullen.