Onderzoeken

Röntgenonderzoek bij Diagnostisch Centrum DiaSana

Tijdens een röntgenonderzoek gaan röntgenstralen door het lichaam. Een gedeelte van de röntgenstralen wordt geabsorbeerd door botten, en in mindere maten spieren en weke delen van het lichaam, waardoor deze zichtbaar worden op een röntgenbeeld.

Een röntgenonderzoek kan belangrijke informatie geven over uw ziekte of klacht, maar de gebruikte röntgenstraling is in principe wel schadelijk voor het lichaam. Een hoge dosis straling kan de kans op kanker verhogen. Bij de röntgenonderzoeken die bij DiaSana worden uitgevoerd, wordt er dusdanig weinig röntgenstraling gebruikt dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is. Voorafgaand aan een röntgenonderzoek wordt bovendien altijd beoordeeld of het voordeel van goede diagnostiek opweegt tegen het (geringe) risico dat de straling met zich meebrengt.

Indien de röntgenfoto’s te weinig informatie opleveren, kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld een MRI-scan te ondergaan.

Afspraak röntgenonderzoek

Wij voeren enkel röntgenonderzoeken uit met een verwijzing van een specialist of huisarts. De aanvrager dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Deze kan vervolgens naar ons toe worden gemaild. Ook kan het onderzoek worden aangevraagd via ZorgDomein.  Voor een röntgenonderzoek kunt u dagelijks, zonder afspraak, tussen 08.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur bij ons terecht. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie van DiaSana, ingang Oost.

Let op! Of u een röntgenonderzoek bij ons kan laten plaatsvinden, hangt af van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u daarom eerst contact met ons op te nemen, voordat u naar ons toekomt.

Tijdens een röntgenonderzoek dient u uw aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs bij de hand te hebben.

Meer informatie over onze röntgenonderzoeken

Voordat u een röntgenonderzoek ondergaat, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Deze worden hieronder beschreven.


Kleding tijdens een röntgenonderzoek

Het onderzoeksgebied moet zowel metaal- als kledingvrij zijn. Als u bijvoorbeeld een röntgenonderzoek van uw bovenbeen heeft, moet uw broek dus uit.


Röntgenonderzoek en zwangerschap

Indien u zwanger bent of denkt te zijn, is het verstandig om dit voor het onderzoek aan te geven bij uw behandelende arts. De röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor een ongeboren kind.


Uitslag van uw röntgenonderzoek

Na het onderzoek worden de onderzoeksbeelden door een radioloog beoordeeld. Uw aanvragende huisarts ontvangt deze uitslag binnen vijf dagen en zal deze met u delen.


Soorten röntgenonderzoek

Bij ons zijn verschillende soorten röntgenonderzoeken mogelijk.  De meest voorkomende onderzoeken hebben we voor u opgesomd.


Folder Philips x Diagnostisch Centrum DiaSana

Bekijk de informatiefolder over onze Buckykamer (in samenwerking met Philips).


Wilt u weten wat uw verzekering vergoedt?

Bekijk dan de vergoedingen en tarieven!