FAQ

DiaSana gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie over uw privacy vindt u in ons privacyreglement en privacy statement.

Bij een Computer Tomograaf (CT-) onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het onderzoeksgebied gemaakt.
Meer informatie over een CT-onderzoek.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Indien u genoodzaakt bent uw afspraak te annuleren, dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw afspraak telefonisch aan ons door te geven. Anders zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten,- bij u in rekening te brengen. Klik voor onze contactgegevens.

Voor alle onderzoeken is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs bij de hand heeft. Voor een CT- en MRI-onderzoek dient u uw afspraakbevestiging mee te nemen. Voor een röntgenonderzoek uw aanvraagformulier. Daarnaast is het belangrijk dat u voor een MRI-onderzoek metaalvrije kleding draagt/meeneemt.

Tijdens de zwangerschap is het ongeboren kind extra gevoelig voor de nadelige effecten van straling. Het is daarom beter om, zo mogelijk, een CT- of röntgenonderzoek uit te stellen tot na de zwangerschap. Ongeacht of u zwanger bent of niet, zal uw arts zorgvuldig afwegen of de voordelen van het onderzoek opwegen tegen de nadelige effecten van de straling.

Meer informatie over een röntgenonderzoek.

Een röntgenonderzoek kan belangrijke informatie geven over uw ziekte of klacht. De gebruikte röntgenstraling is in principe wel schadelijk voor het lichaam. Een hoge dosis straling kan de kans op kanker verhogen. Bij de röntgenonderzoeken die bij DiaSana worden uitgevoerd, wordt dusdanig weinig röntgenstraling gebruikt dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is. Voorafgaand aan een röntgenonderzoek wordt bovendien altijd beoordeeld of het voordeel van goede diagnostiek opweegt tegen het (geringe) risico dat de straling met zich meebrengt.

Het is niet toegestaan dat familie/kennissen mee de ruimte ingaan tijdens het onderzoek. Zij zouden dan immers ook blootgesteld worden aan de risico’s van de straling, terwijl ze geen voordeel hebben bij het röntgenonderzoek.

Omdat onze medewerkers de hele dag met röntgenstraling werken, zouden zij zonder beschermende maatregelen wel schade ondervinden van de röntgenstraling. Daarom dragen zij beschermende kleding. Daarnaast staan zij tijdens het röntgenonderzoek achter loodglas.

Meer informatie over een röntgenonderzoek.

Tijdens een röntgenonderzoek gaan röntgenstralen door het lichaam. Hierdoor worden weefsels zichtbaar die kalk bevatten. Denk hierbij aan botten. Spieren, kraakbeen en andere weke delen van het lichaam zijn hier vaak niet zichtbaar op.
Meer informatie over een röntgenonderzoek.

Meer informatie over onze MRI- en CT-onderzoeken vindt u in onze informatiefolders. Ook op de MRI-, CT– en röntgenpagina’s op onze website vindt u meer informatie.

Bij een reguliere MRI ligt de patiënt tijdens een scan in een soort tunnel. Bij een open MRI is er geen tunnel aanwezig. De zijkanten van het apparaat zijn open.
Meer informatie over de open MRI.